Az Internet alapjai
Az Internetrõl általában
Az Internet egy világméretû számítógép-hálózat, amely a különbözõ rendszerû számítógép-hálózatok ezrei között egy egységes "hálózat társalgási nyelv" - az Internet Protocol (IP) segítségével kommunikációt tesz lehetõvé. Az Internet õsének kifejlesztése eredetileg katonai céllal történt (az amerikai honvédelmi minisztérium ARPAnet rendszere). Ennek egy esetleges nukleáris támadás esetén is mûködõképesnek kellett volna lennie. A megteremtett rendszert azonban az emberek egymás közötti kommunikációra is felhasználták. Így jött létre például az elektronikus levelezés. Az ARPAnet megszûnt, de kialakult helyette egy új hálózat, az Internet, ahol ma már a polgári, tudományos célú felhasználás a meghatározó.

Az Internet egy világhálózat, amely nonprofit jelleggel mûködik. Ez számtalan elõnnyel és hátránnyal jár. Az elõnyök az ingyenes (vagy majdnem ingyenes) használatban testesülnek meg. A hátrányok elsõ ránézésre nehezen látszanak, bár néhány napnyi használat után úgy érezzük, hogy egy végtelen, táblák nélküli útvesztõbe érkeztünk, ahol ha tudjuk, hogy hol keressük az információt, amire szükségünk van, akkor szinte korlátlan mennyiségben juthatunk hozzá, ha nem, akkor reménytelen a helyzetünk. A struktúrálatlanság nagy hibája az internetnek, de ez az utóbbi idõben javulni látszik. (Kérdés, hogy hogyan tudja követni a "net"-be kapcsolt gépek számának exponenciális növekedését.) Az Internet sajátos mûködési szabályzata a netiquette (n-et-ikett). Ebben le vannak írva azok a szabályok, amelyeket minden, hálózatot használó user-nek be illik tartania. Ezt a szabályzatot az egyes intézmények - általában az erõforrások szûkös volta miatt - szigorítják.

Címzés

Az internetben minden gépnek van egyedi, 4 byte-os címe. Ez a cím a fizikai cím. A megjegyezhetõség kedvéért a négy byte-ot decimálisan, pontokkal elválasztva írjuk le, valahogy így: 193.225.220.130 Azt, hogy a címek között ne legyenek ütközések, azaz egyediek legyenek, nemzetközi szervezetek koordinálják - elég sikeresen, Magyarországon pedig még lassan is, bár egyre jobb a helyzet. A fenti cím azonban kissé megjegyezhetetlen lenne számunkra, ezért minden egyes gépnek adományozható egy vagy több logikai cím/név. Ez a cím is több részbõl áll és szintén pontok határolják az egyes részeket. Például: vangogh.nejanet.hu (= 193.225.220.130)
A logikai cím szinte minden esetben gépnév.domain-név alakú, ahol a domain-név (domain=terület, tartomány) állhat több ún. subdomain-bõl. Az iskola domain neve: nejanet.hu (Neumann János Network, ami szerintem elég pocsékul hangzik, de legalább nem én találtam ki). A vangogh.nejanet.hu úgy értelmezendõ, hogy az adott gép lokális neve vangogh, amely a hu nevû (legfelsõbb szintû) domain nejanet nevû subdomain-jében helyezkedik el. (Jobbról-balra olvasva: a gép Magyarországon van egy olyan intézményben, melynek nevére utal a nejanet szó, és lokális neve vangogh.) Hasonlóan értelmezhetõ a gemini.ektf.hu (az ektf az Eszterházy Károly Tanárképzõ Fõiskolát jelenti).
A cím végén levõ domain név az országot jelenti, kivételt képez az USA, ahol hét domain is van:

.edu (education/oktatás)
.com (communication),
.gov (goverment / államigazgatás),
.mil (military/hadsereg).
.net (hálózati szolgáltatók).
.org (non-profit szervezet).
.int (nemzetközi szervezet).

Ma már azonban egyre másra jelennek meg olyan címek, amelyekbõl egyáltalán nem deríthetõ ki semmi az intézményrõl.

Feladat: próbáljuk meg megfejteni az alábbi címeket:

ursus.bke.hu       almos.vein.hu            mars.sztaki.hu       

ftp.kfki.hu        ftp.microsoft.com        ftp.mcafee.com       

ftp.watcom.on.ca   ftp.voa.gov              ftp.univien.ac.at    

mercedes.de
Természetesen - mivel a hálózat alsó szintjei a fizikai címekkel dolgoznak - kell, hogy legyen valamilyen automatizmus a logikai címek fizikai címekké történõ transzformálására. Ez a mechanizmus a name-server. A name-server nem más, mint egy olyan szerver (általában egy, az adott régió által közvetlenül elérhetõ gépen futó program), amely egy folyamatosan karbantartott adatbázis alapján egy logikai címhez megadja annak fizikai megfelelõjét. A name-server az iskolában a vangogh nevû gépre van installálva és a tanáriban ontja a meleget, mivel - természetesen - éjjel-nappal mûködik, kivéve amikor jön a „kék halál" és leáll. Szerencsére ez ritkán van és mellékesen jegyzem meg, hogy van másodlagos name-server-ünk (ez nem a magyar nyelvtan szabályai szerint van leírva) is a SZTAKI-ban.

A teljes hálózat kliens/szerver architektúrára támaszkodik, azaz minden szolgáltatásához kell egy kliens és egy szerver program. Azaz amikor igénybe akarunk venni egy szolgáltatást, akkor kell, hogy rendelkezzünk egy kliens programmal, amikor azt szeretnénk, hogy a gépünk nyújtson egy adott szolgáltatást, akkor installálnunk kell egy megfelelõ szerver-programot. A szerverek persze csak olyan gépek lehetnek, amelyek operációs rendszere megengedi a multitasking-ot (vagy azon idõ alatt, míg a gépünk szerver módban van, más programot nem futtathatunk rajta...).
Ahogyan már említettem az iskola domain neve a nejanet, persze valójában csak subdomain, mivel a hu is egy domain. Szóval a lényeg, hogy nejanet.hu és innentõl kezdve domain lesz és kész. Az iskola kapott egy ún. C osztályú címet: 193.225.220.0. Ez az jelenti, hogy a 0 helyén tetszõleges számokat használhatunk és mivel 1 byte-on 256 db számot lehet tárolni, így elvileg 256 számítógépet lehet ezzel a C osztályú címmel megcímezni. Ez jól hangzik, de nem igaz, mivel a 0-t és a 255-öt nem szabad használni, így marad a 254. Mivel azonban az iskolai hálózat szegmensekre ( mondjuk alhálózatokra) osztható, és nem minden gép 1 teremben van (és még más miatt is) valójában kevesebb gépnek osztható ki cím, de ezt most hagyjuk. Ha megfigyelted, akkor láthattad, hogy minden iskolai gép fizikai címe így kezdõdik: 193.225.220. A szervereknek azonban nem csak címe, hanem neve is van. Erre azért van szükség, mert a szervereket gyakran meg kell valahogy szólítani, és mennyivel kellemesebb a Picasso, mint a 193.225.220.131.

Az Internetnek létezik egy (meg még ki tudja mennyi) másik definíciója is, mely szerint az Internet az egész világra kiterjedõ hálózat, mely szolgáltatásként kínálja a levelezést, file-ok gépek közötti mozgatását, távoli gépek használatát, vitacsoportokba való bekapcsolódást, szoftverek megosztását, és a másokkal való beszélgetést.

Nézzük végig részletesen az Internet által nyújtott legfontosabb szolgáltatásokat!

Elektronikus levelezés (mail)

A levelezô rendszerekrôl általában

Melyik levelezô rendszert használjam? Amelyiket ismered. Komolyabban: Windows alatt az Outlook-ot, az Exchange-t vagy az Internet Mail-t tudod, Linux alatt a Pine-t javaslom. Mivel a legtöbben az Internet Mail-t használják, rögtön megjegyezném, hogy ez a legkevésbé biztonságos, mivel jelszó nélkül is el lehet más levelét elolvasni, sõt a winchesteren is ott maradnak a levelek!

Bármilyiket választod,  a következô fontosabb funkciók közül választhatsz:
 

A levelezô rendszerek számítógépünk levelezési funkciójának bekapcsolásakor (néha már azt megelôzôen is) tájékoztatnak arról, hogy érkezett-e új levelünk, illetve van-e postaládánkban elolvasatlan levél. Az eleve érdektelennek látszó leveleket törölhetjük, de leggyakrabban csak elolvasásuk után döntünk sorsukról.

 Ha a beérkezett levél megítélésünk szerint mások érdeklôdésére is számot tarthat, továbbíthatjuk azt egy vagy több címre. Ezt tehetjük a levél változatlanul hagyásával, vagy részleges átszerkesztésével. Az elôbbihez csak a továbbítási címet kell megadnunk.

 Igen hasznos a reply funkció, amelynek segítségével nem kell válaszunkban a megválaszolandó levél feladójának címét beírnunk, mivel a választ automatikusan ô kapja. Az eredeti üzenet (ha azt a levélbe kívánjuk foglalni) általában a sor elején álló ">" jelek kíséretében jut el a címzetthez.
 

Levelezési etikett

A papíralapú levelezésnek közismertek a szabályai. Ezeket lényegében az elektronikus levelezés során is be kell tartanunk, még akkor is, ha elmondható, hogy az elektronikus levelezés sokkal kevésbé formális, mint a hagyományos, tehát a konvenciókhoz kevésbé kötelezô ragaszkodnunk, például magyar nyelven gyakoribb a tegezôdés. Mindazonáltal kinek-kinek magának kell megítélnie, hogy milyen mértékben él ezzel a szabadsággal.
  Hasznáhatunk érzelmeink kifejezésére "érzelmi jeleket"
Például

 :-) Normál mosoly, gúnyos vagy vicces kijelentés esetére. Jelentése: "ez nem komoly!".

 ;-) Kacsintó mosoly kacér vagy gúnyos megjegyzéshez.

 :-( Rosszalló mosoly.
 

Az elektronikus levelezés kellékei

Mire van szükséged, ha az Interneten szeretnél levelezni? Elôször is egy belépési lehetôségre (account-ra), egy olyan gépre, aminek közvetlen kapcsolata van az Internettel. Ezek általában többfelhasználós gépek, amik "kvázi egyszerre" több programot is képesek futtatni.

Az ilyen gépek operációs rendszerei például a UNIX, VM/CMS, VMS, stb. Határeset a Netware. A Novell Netware szerverek általában csak háttértároló kapacitásukat osztják meg más gépekkel, a felhasználói programok azon a gépen futnak, aminek a monitorja elôtt ülünk. Nem így például a UNIX, ahol az a gép, amelyik elôtt ülünk mindössze csak látszólagos terminálja a szervernek. Ezt úgy kell elképzelni, mintha a monitorunk, és a billentyûzetünk egy "nagyon hosszú kábel" segítségével a távoli szerverbe lenne becsatlakoztatva. Ezt a kapcsolatot az Internet fizikai összeköttetése, és az arra közvetve épülô, ún. virtuális terminál (TELNET) protokoll biztosítja (ld. kisszótár). Ilyen nálunk a SUN Sparc Server 20, azaz a Picasso, címe 193.225.220.131.

Egy ilyen accounthoz mindjárt tartozik egy postafiók is. Az elektronikus levelezésben azért hívják a leveles- vagy postaládát postafióknak, mert eredetileg hangsúlyozni akarták, hogy a levél nem jön házhoz, "érte kell menni". Azzal egyelôre nem foglalkozunk, hogy hol is van ez a postafiók a szerveren és hogyan néz ki.

Kell ezenkívül még egy levelezôprogram - MUA. A MUA (Mail User Agent) egy olyan program, aminek segítségével könnyen és egyszerûen végezhetünk mûveleteket a beérkezett vagy elküldendô leveleinken. A MUA-k szerves része a szövegszerkesztô. A korszerû levelezôprogramok külsô szövegszerkesztôket is tudnak használni, amiket a saját ízlésünknek megfelelôen választhatunk ki. Elôre megírt leveleket is nagyon egyszerûen lehet elpostázni a hálózaton keresztül, de érdemes megtanulni annak az operációs rendszernek egy szövegszerkesztôjét is, amelyikben a levelezôprogramot futtatjuk.

A MUA a leveleinket egy ún. MTA-nak (Mail Transfer Agent) adja át, mert a MUA-ek nem foglalkoznak szállítással és kézbesítéssel, ez az MTA-ek dolga. MTA-ek végzik a levelek átadását egyik szerverrôl a másikra, és ôk juttatják célba a leveleinket, vagy dobják ôket vissza, ha ez nem sikerül nekik. Egy átlagos levél általában több MTA-en is keresztülfut, mire célba ér.

Az Interneten a különbözô gépeken (host -okon) futó programok - így az MTA-ek is - protokollokat használva kommunikálnak egymással. A protokoll olyasmi, mint az emberi érintkezésben a nyelv és a viselkedési konvenciók. Az Interneten az MTA-ek szinte kivétel nélkül

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) - újabban ESMTP - "nyelven" társalognak egymással. Az SMTP-ben például az üzenet végét egy üres sor elejére tett egyetlen pont jelzi. Ilyen szabályok és a levélátadás során használt parancsok leírásának gyûjteménye az SMTP.

Hogyan épül föl az elektronikus levél?

Talán nem meglepô, hogy az elektronikus levél fejlôdésében és formájában is igencsak hasonlít papíralapú elôdjéhez. Az ember ritkán talál ki valami merôben új módszert csupán azért, mert új eszköz került a kezébe. Így például kezdetben volt maga az üzenet, amit a számítógépen kézenfekvô módon állomány (fájl) formájában tároltak. E tekintetben nem történt változás máig sem, éppúgy, ahogy a "hagyományos" levél sem más, mint egy papírköteg évszázadok óta.

Elôször a címzett és a feladó került rá a levélre, késôbb borítékot kapott, majd a kézbesítô hivatal is ellátta saját "kézjegyével". Így történt ez az elektronikus levél esetében is. Ma már rengeteg különbözô boríték van forgalomban. Van egy-kettô, amelyik különösen elterjedt, vagy egy-egy országra jellemzô...

Magyarországon a legelterjedtebb az RFC#822 (Standard for ARPA Internet Text Messages) nevet viselô boríték és levélforma. Egyetlen közismert nevét az ôt definiáló dokumentumról kapta, így ismeri a világ. Az RFC#822-t 7 bites standard ASCII szövegsorokat tartalmazó üzenetek továbbítására tervezték. Ez a késôbbiekben hátrányos tulajdonságaként jelentkezett, és több különbözô kiegészítô megoldás megszületését vonta maga után. A fontosabbakról késôbb részletesen is szó lesz.

Az RFC#822 azonos módon kezeli a borítékot (header) és az üzenetet (message vagy body). Ezt úgy kell érteni, hogy az egész levél egyetlen adatállomány, ahol a boríték ugyanolyan ASCII szöveg típusú sorokból áll, mint maga az üzenet. A kettô határát mindössze egyetlen üres sor jelzi. Látni fogjuk majd, hogy ennek nem feltétlenül kell így lennie, és léteznek ennél esetleg elônyösebb megoldások is. Hogy mégis miért olyan jelentôs ez a levélformátum? Mert széles körben elterjedt szerte a világon. Magyarországon szinte csak ez használatos az Interneten való levezésben.

 Nézzünk meg példaként rögtön egy egyszerû RFC#822-es levelet!

 

From:  Fekete Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
To: root@muff.sch.bme.hu (Revoy Andras)
Date: Fri, 22 Dec 1995 15:06:46 +0100
Subject: Udvozlet

Szia Cakes!
Boldog karacsonyt es kellemes uj evet kivanok!

Vajk
Látszik, amint a borítékot az üres sor követi, majd az üzenet. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon az üzenet, és egyben az egész levél végét mi jelzi? A válasz nem egyértelmû. Attól függ, hogy a levélküldés melyik szakaszában nézzük. Amíg a levél nem "indult el" (a szövegszerkesztôben vagy a háttértárolón van), egy egyszerû fájlvége (EOF) jel. Amikor egy MTA (mailer) adja át egy másiknak, akkor az üzenet vége lehet például egy üres sorban elhelyezett egyetlen pont. A címzett bejövô postafiókjában (leggyakrabban egyetlen fájl) pedig elôfordul, hogy 4 db ESC jel.

A boríték

A fenti példában egy nagyon egyszerû borítékkal találkoztunk. Ennek ellenére bôven elegendô információt tartalmaz ahhoz, hogy célba juthasson az üzenet. A borítékmezôket CRLF (kocsi vissza + soremelés) jel választja el, ha azt közvetlenül nem egy szóköz vagy tabulátor követi. Például a
From: Fekete Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
mezô így is írható:
From: Fekete
  Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
de így írva már két mezôt jelent:
From: Fekete
Vajk <vajk@goliat.eik.bme.hu>
A mezô mindig a mezônévvel kezdôdik, amelyben nem lehet szóköz karakter, és nincsenek megkülönböztetve a kis- és a nagybetûk, így a "CC" és a "Cc" azonos mezôt jelölnek. A mezônevet ':' követi, majd a mezôbél. Egyes mezôkben (például Subject, Comment) a mezôbél felépítése érdektelen.

 Más mezôk esetén () között megjegyzések szerepelnek, az "" közé tett szöveg önmagát jelenti. A szóközök az értelmezésben nem játszanak szerepet - ellentétben egyes speciális karakterekkel (, . : @ " < > stb.). Például a

 

        ":sysmail"@  Some-Group. Some-Org,
        Muhammed.(I am the greatest) Ali @(the)Vegas.WBA
mezôbôl a

 

        :sysmail@Some-Group.Some-Org
és a

 

        Muhammed.Ali@Vegas.WBA
címek olvashatók ki. A speciális karaktereket tartalmazó szövegeket "" jelek közé kell tenni. A CR (kocsi vissza), \ , () , stb. jelek elvesztik hatásukat, ha elôttük \ szerepel. Ilyen mélyreható elemzésekre a mindennapi levelezésben szerencsére nemigen van szükség, de nem hátrány ismerni a levelezô rendszereink mûködésének alapjait.

 

Fejrészmezôk

 

From:         A feladó címe. Csak egy lehet belôle a borítékon. A     
              MUA-ek (levelezô programok) automatikusan létrehozzák   
              és kitöltik ezt a mezôt. értelmezését részletesen egy   
              következô szakasz mutatja be.                           
To:           Az üzenet elsôdleges címzettje(i). Vesszôvel            
              elválasztva több cím is szerepelhet benne.              
Cc:           Másodlagos címzett(ek). Használata teljes egészében     
              megegyezik a "To" mezôével.                             
Bcc:          Az ebben a mezôben szereplô címzettekrôl az             
              elsôdleges és másodlagos címzettek nem szereznek        
              tudomást, de az üzenetet ugyanúgy megkapják ezek a      
              címzettek is.                                           
Lcc:          E mezô segítségével elegánsan kezelhetôek körlevelek,   
              listák, ugyanis az itt felsorolt címzettek helyett      
              csak a "To" mezô tartalmát (utána ":"-ot kell rakni),   
              vagy ennek hiányában egy "Undisclosed recipients"   
              üzenetet fognak látni a címzettek. (Pine v3.92          
              funkció)                                                
Subject:      A levél témája vagy címe. A mezôben szabadon            
              használható bármilyen (0-127 kódú) ASCII karakter.      
              Megadásával megkönnyítjük a levél címzettjének az       
              eligazodást a levelei között. A levelezô programok      
              reply (válasz) funkciója gyakran automatikusan          
              kitölti a megválaszolt levél azonos mezôje alapján. A   
              "Re: Buta kérdés" típusú subjectek például tipikusan    
              a "Buta kérdés" témájú levelekre adott válaszokat       
              jelzik.                                                 
Keywords:     A téma szerinti keresést megkönnyítô kulcsszavak.       
Comments:     Megjegyzés.                                             
Date:         A levél elküldésének dátuma és pontos ideje.            
              Általában automatikusan kitöltik küldéskor a            
              levelezôprogramok. Fontos, hogy egységes legyen a       
              formátuma, mert a fogadó oldalon gyakran e mezô         
              alapján rendezik a MUA-ek sorba a leveleket. A "Fri,    
              22 Dec 1995 15:06:46 +0100" tartalmú mezôbôl            
              megtudható, hogy a levelet 1995. December 22-én,        
              pénteken indították útjára, helyi idô szerint 15 óra    
              6 perc 46 másodperckor, és a helyi idô 1 órával jár     
              elôbbre a greenwichi idônél.                            
Message-Id:   A levél egyedi azonosítója.                             
Received:     Honnan (from ...), milyen protokollal (with), milyen    
              fizikai közegen keresztül (via),  mikor stb. érkezett   
              a helyi MTA-hez (by ...) a levél. Ebbôl a mezôbôl       
              lehet több is, aszerint, hogy hány gépen jött           
              keresztül a levél.                                      
Resent-From:  Az a postafiókcím, ahonnan a levél a végsô címzetthez   
              érkezett. A Resent- kezdetû sorok azt jelzik, hogy a    
              levelet valaki (Resent-From:) továbbította              
              (forwardolta) a Resent-To: ill. a Resent-Cc: címekre    
              a Resent-Date: idôpontban.                              
Priority:     Fontosság. Akkor van jelentôssége, ha pl. a címzett     
              postafiókját kezelô gép gyakran nem érhetô el.          
Sender:       Ha például a mindenkori köztársasági elnök - aki a      
              titkárnôjén keresztül levelezik - e-mailt ír a          
              miniszterelnöknek, akkor az ô címe kerül a From:        
              mezôbe, a titkárnôjének a címe pedig a Sender: mezôbe.  
Reply-To:     Annak a postafióknak a címe, ahová a választ várják.    
              (Levelezési listáról származó levelekben itt gyakran    
              a lista címe szerepel.)                                 
In-Reply-To:  Annak a levélnek az egyedi azonosítója, amire ez a      
              levél a válasz.                                         
References:   Egyéb hivatkozott üzenetek.                             
Encrypted:    Index a titkosító kulcs táblázatba.                     
X-...         X.400-as mezôk vagy egyebek, amiknek az RFC#822-ben     
              nincsen megfelelôjük.                                   
X-Pmrqc:      A PMAIL ezzel a mezôvel kér nyugtát az üzenet           
              elolvasásáról. Ha a fogadó félnél is be van kapcsolva   
              a megfelelô opció, a levél olvasásakor a címzett        
              levelezôprogramja automatikus üzenetet generál az       
              X-Confirm-Reading-To: címre, biztosítva a feladót       
              arról, hogy a levelét nemcsak megkapták, de el is       
              olvasták. Levelezési listára való postázáskor           
              bekapcsolása súlyos vétek, mert a válasz általában a    
              Reply-To: alapján a listára érkezik - sok bosszúságot   
              okozva ezzel a lista olvasóinak. PMAIL-lel              
              levelezôknél nagyon gyakori hiba (!)                    
USENET        Newsgroup, Path, Followup-To, References, Summary,      
News mezôk:   Keywords, Distributions, Organization, Lines,           
              Expires, Approved, Control ...                          
MIME mezôk:   MIME-Version, Content-Type,                             
              Content-Transfer-Encoding, Content-ID,                  
              Content-Description


Az üzenet

Az üzenet egyik legfontosabb része az üres sor, mely elválasztja a fejrésztôl. Ezt általában a levelezôprogramok automatikusan beszúrják. Utána következik a standard, 7-bites, ASCII szöveg. Lehetôség van magyar ékezetes karakterekkel való levelezésre, valamint kép, hang, program, stb. állományok postázására is, de ez még nem minden levelezôprogramban automatikus, így elôfordul, hogy kicsit trükköznünk kell hozzá. 

Az UU

 Az egyik legelterjedtebb "trükközés" az UU kódolás. Sajnos nem szabványos, hanem több, egymással inkompatibilis verziója létezik, és a DOS alatt UUENCODE.EXE-vel kódolt szöveget a UNIX uudecode programja nem tudja visszakódolni. Ennek ellenére álljon itt egy UNIX-os példa a használatának demonstrálására:
 

        uuencode winnie.jpg pooh.jpg > winnie.uu
Ez a sor azt jelenti, hogy a winnie.jpg bináris fájlt legyen szíves a gép átkódolni ASCII-be UU kódolással a winnie.uu fájlba, és az esetleges késôbbi dekódolás utáni fájlnév pooh.jpg legyen. Az így kapott winnie.uu már minden további nélkül elküldhetô levélben. Valahogy így fog kinézni:

begin 644 pohh.jpg
M2&5L;&\A("!4:&%N:W,@9F]R(&UA:VEN9R!T:&ES('-I=&4@;&ES="!P;W-S
M:6)L92X@($YO=R!R96UE;6)E<BP@=V4@9&\@;W5R#0IB97-T('1O(&-H96-K
.
.
.
M96=E<B]A8F5K80T*:&%V96XN:6]S+F-O;2`@("`@("]I;F-O;6EN9R]T96UP
$#0H-"B
end
 

A MIME

 Korántsem az UU az ideális megoldás a 8-bites levelezés problémáira. Ezért volt szükség a MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions - RFC#1521) Internet protokoll kifejlesztésére. Erre csak 1992-ben került sor.

 A MIME-ot úgy konstruálták, hogy a hagyományos - SMTP alapú - MTA-ekkel változtatás nélkül használható legyen. A MIME által bevezetett új fejrészmezôk:

 MIME-Version: A levelezôprogramokat az egyes MIME verziók megkülönböztetésében segíti.

 Content-Type: Ennek a mezônek az a célja, hogy elegendô információt nyújtson a címzett levelezôprogramjának az üzenetben lévô adatokról ahhoz, hogy az ki tudja választani a megfelelô módot a megjelenítésre. 7 fô típusa van: text (szöveg), multipart (több különbözô típusú adatból álló), message (az üzenetbe ágyazott teljes levél), image (grafikus adat), audio (hanganyag), video (mozgó kép), application (egyéb típusú adat). A "sima" RFC#822-es levél típusa például "text/plain; charset=us-ascii" (az us-ascii az altípus). A magyar ékezetes levelezéshez az ISO-8859-2 (ISO Latin-2) kódkészlet ajánlott!

Content-Transfer-Encoding: Az alkalmazott kódolási eljárás. A 7bit, 8bit és binary esetén nincs kódolás. A quoted-printable a 33-60 és a 62-126 kódú karaktereket nem változtatja meg. A 9-32 karakterekbôl TAB-ot vagy SPACE-t csinál(hat). A többit egy = jelet követô hexadecimális számként ábrázolja, például a 12 (ASCII soremelés) az =0C. A base64 alkalmas a legkevésbé az emberi olvasásra dekódolás nélkül. Kicsit hasonlít a UU-ra. Valahogy így néz ki:

 /9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD//gBHQ1JFQVRPUjogWFYgVmVyc2lvbiAz
LjEwICBSZXY6IDEyLzE2Lzk0ICBRdWFsaXR5ID0gOTAsIFNtb290aGluZyA9
IDAK/9sAQwADAgIDAgIDAwMDBAMDBAUIBQUEBAUKBwcGCAwKDAwLCgsLDQ4S
EA0OEQ4LCxAWEBETFBUVFQwPFxgWFBgSFBUU/8AACwgDcAJ9AQERAP/EAB8A
...

Két elhagyható mezô van még: a Content-ID és a Content-Description.

Magasszintû levelezôprogramok ezeket a MIME mezôket "eltakarják" a felhasználó elôl, és legfeljebb egy Attachment: címkét látunk helyettük, ahol a könyvtárunkban lévô esetlegesen továbbítani kívánt bináris fájl nevét kell csak megadnunk.

 MIME kompatibilis levelezôprogram például a PINE (UNIX, VMS, DOS, Windows), az ML (UNIX - X - Motif), Internet Mail (Windows), Eudora (Windows) és a PMAIL (DOS, Windows). Az Elm (UNIX) módosított verziói a metamail programcsomag segítségével tudnak MIME üzeneteket kezelni.
 

Postafiók-címek

Az RFC#822 ún. név-körzet (name-domain) típusú címzést használ. Mit jelent ez? A Csongor@sch.bme.hu cím három fô részre osztható. A @ bal oldalán lévô részre, a @-ra és a @ jobb oldalán lévô részre. A bal oldali rész a helyi rész vagy postafiók név. A @ jobb oldalán lévô rész a körzet (domain). Szinte minden levelezôrendszer megengedi a @ és a domain elhagyását a helyi postafiók-címekbôl. Ilyenkor a hiányzó résszel a rendszer egészíti ki a címet.

 A fejlécekben gyakran szerepelnek ilyen, és hasonló mezôk:
 

From: Csongor@sch.bme.hu (Somogyi Csongor)

From: Somogyi Csongor <CSONGOR@SCH.BME.HU>

From: "Somogyi Csongor" <Csongor@sch.bme.hu>
Mindháromból a csongor@sch.bme.hu cím olvasható ki.

A postafiók név

A postafiók név lehet egy felhasználóé, felhasználók egy csoportjáé, vagy akár egy ötletes programé is. Egy kis segítség a postafiók nevek értelmezéséhez:
 
MAILER-DAEMON    így, vagy hasonlóan nevezi magát a                  
                 levelezôrendszerünk, mikor üzenetet küld nekünk.    
                 Ezek rendszerint hibaüzenetek. Ha nem értjük        
                 ôket, mutassuk meg (vagy küldjük el) egy helyi      
                 "szakinak"! A "Nem tudok levelet küldeni a          
                 valaki@valahol címre. Miért?" típusú kérdésekre     
                 ugyanis szinte lehetetlen válaszolni. Egy ilyen     
                 üzenet viszont sokat segít. érdemes el is olvasni   
                 az üzenetet, mielôtt azonnal segítségért            
                 szaladnánk. Például a User unknown majdnem          
                 biztosan a hibás címzés eredménye. Lehet, hogy      
                 rossz címet kaptunk. A Host unknown már             
                 jelentheti azt is, hogy valamelyik gép              
                 ideiglenesen nem érhetô el, de általában ilyenkor   
                 is gyakoribb az elírás.                             
Postmaster       Minden hosztnak, vagy körzetnek feltételezhetôen    
                 van egy postmaster nevû postafiókja, ahová a        
                 levelezéssel kapcsolatos problémáinkkal             
                 fordulhatunk.                                       
www-l            A kötôjelet tartalmazó neveknek általában           
                 speciális jelentésük van. A BITNET levelezési       
                 listák témakör-l@host.bitnet típusúak, de a                                                       
                 BITNET-en kívül is kedvelik ezt az elnevezést.                                                       
                 A listára küldött levelet mindenki megkapja, aki
                 "feliratkozott" rá listservernél vagy a 
                 listanév-request adminisztratív címen.
                 Nagyon rossz ötlet fel- ésleiratkozási kérelmeket
                 a listára postázni!                                                            
majordomo        A levelezési listára küldött levelet egy ún.        
LISTSERV         listserver program "szórja szét" a lista            
LISTPROC         olvasóinak. A fel- és leiratkozást is a             
                 listserver intézi, és help-et is ad, ha a           
                 Subject: mezôbe vagy az üzenet elsô sorába egy      
                 HELP szót írunk. Ezeknek a programoknak gyakran     
                 dokumentumtáruk is van a listára érkezett régebbi   
                 levelekbôl vagy egyéb anyagokból.                   
Somogyi.Csongor  Egyre több rendszer fogadja el a userek teljes      
                 név alapján való megcímzését. A kereszt- és a       
                 vezetéknevet . vagy _ jel választja el. (Szóközt    
                 tenni a postafiók címekbe "nem egészséges".)        
csongor          A csongor felhasználói nevû barátunk postafiókja.   
local%domain     Az %-ot tartalmazó postafiók nevek további          
                 címeket hordoznak magukban. A % jelet a             
                 levelezôrendszerek jobbról balra haladva @-ra       
                 cserélik; és mint új címet értelmezik, ahová        
                 továbbküldik a levelet. Például elôfordul, hogy a   
                 user@A-domain címre nem tudunk levelet küldeni a 
                 gépünkrôl, de biztosan tudjuk, hogy a B-domainról
                 igen. Ekkor egyszerûen így kellcímezni a levelet: 
                 user%A-domain@B-domain - és meg fog érkezni.

Mit mond el a körzetnév?

A @ jobb oldalán lévô részt domain-nek vagy körzetnek (meg még so mindennek) hívják, és azt mondja meg, hogy hol található a postafiók. Ez lehet egy gép is, de nem feltétlenül az. Kezdô levelezôk eleinte - szinte kivétel nélkül - keverik a mail domaineket az Internet hostnevekkel (!) Például megpróbálnak bejelentkezni telnettel egy mail domainre, és nem értik, miért nincs olyan gép. Azért nincs, mert az csak egy levelezési cím. Szükség esetén a helyi levelezôrendszerek rendelnek hozzá konkrét gépnevet.

 Leggyakrabban a mail domainek egy intézményt jelölnek ki. Felépítésük hierarchikus:
 

postafiók@alkörzetN...alkörzet2.alkörzet1.fôkörzet
A Csongor@sch.bme.hu például így szedhetô alkotóelemeire:
 
Postafióknév:    Csongor              (mezei felhasználói név)       
2. alkörzet:     sch                  (Schönherz Kollégium)          
1. alkörzet:     bme                  (Budapesti Mûszaki Egyetem)    
fôkörzet:        hu                   (Magyarország)
A nagyobb számú alkörzetek a kisebbek által hordozott információt pontosítják.

 Fôkörzetek

 A fôkörzeteknek 3 típusa van: országok, intézmények és hálózatok. Az országokat az ISO 3166 szabvány szerinti kétbetûs rövidítésük jelöli.

 Néhány európai ország kódja

AT       Ausztria                IT                 Olaszország       
BG       Bulgária                LT                 Litvánia          
BE       Belgium                 LU                 Luxemburg         
CH       Svájc                   NL                 Hollandia         
CZ       Csehország              NO                 Norvégia          
DE       Németország             PL                 Lengyelország     
DK       Dánia                   PT                 Portugália        
ES       Spanyolország           RO                 Románia           
FI       Finnország              RU                 Oroszország       
FR       Franciaország           SE                 Svédország        
GR       Görögország             SI                 Szlovénia         
HR       Horvátország            SK                 Szlovákia         
HU       Magyarország            SU                 a volt Szovjetunió
IE       írország                UA                 Ukrajna           
IS       Izland                  UK vagy GB         Nagy-Britannia
A britek és az új-zélandiak sajátossága, hogy megfordítják az alkörzetek sorrendjét. A britek az út bal oldalán közlekednek a jármûveikkel, nem kell fennakadni azon sem, hogy a körzeteiket is fordított sorrendben írják. Így aztán néha találkozhatunk ilyenfajta címekkel:
bob@UK.oxbridge.chemistry
Ezeket a körzeteket Nagy-Britannián kívül "vissza" kell fordítani. Ezt az országokat összekötô átjárók (gateway-ek) általában elvégzik helyettünk. Kivéve például, ha névjegykártyán kapunk ilyen címet.
 

A második csoportba tartoznak az intézmény fôkörzetek

    COM               kereskedelmi cég                                  
    EDU               oktatási, kutatóintézmény                        
    NET               a hálózati szolgáltató                            
    MIL               katonai szervezet                                 
    GOV               kormányintézmény                                  
    ORG               egyéb (non profit) intézmény
Ezek az ARPA-Internethez tartozó alhálózatok fôkörzetei. Az ideális az lenne, ha ezek az US fôkörzet alkörzetei lennének, de amikor a körzetrendszert megalkották, még eszébe sem jutott senkinek, hogy esetleg az USA-n kívül is lesznek a hálózatnak részei.

 Újabban találkozni lehet egyéb furcsa domainekkel is. Például:

    INT                nemzetközi szervezet
Az Internethez nagyon sok más eltérô felépítésû és rendszerû hálózat kapcsolódik. A hálózati fôkörzet ezeket integrálja az Internet egységes név-körzet címzési rendszerébe:
 
    host!user            user@host.uucp                                  
    user at host         user@host.bitnet
íme néhány hálózati fôkörzet
 
    aristotel          francia akadémiai hálózat                        
    arpa               ARPA-Internet, amerikai hadügyi kutatóihálózat  
    bitnet             amerikai akadémiai, kutatóihálózat              
    cdn                kanadai kutatói hálózat                          
    csnet              amerikai számítástechnikaitanszékek hálózata    
    dec                DEC EASYnet                                      
    dfn                Német X.400-as hálózat                           
    earn               európai akadémiai kutatóihálózat                
    funet              finn egyetemi hálózat                            
    hepnet             fizikus hálózat                                  
    iris               spanyol X.400-askutatóihálózat                 
    surfnet            holland X.400-as kutatóihálózat                 
    uninet             norvég kutatói hálózat
és íme még néhány hálózat ill. szolgáltató, akiknek nincsen külön fôkörzetük:
 
    12345,678           12345.678@aol.com                               
    12345,6789          12345.6789@compuserve.com                       
    abcd123a            abcd12a@prodigy.com                             
    first second        first.second@f789.n456.z123.fidonet.org         
    123:456/789                                                         
    host::user          ? (DECnet user)
A ? azt jelenti, hogy nem tudható elôre, hogy a VMS mail DECnet címébôl hogyan fog a gateway körzetet gyártani.
 

Hogyan juthatunk címekhez?

A hagyományos levelekben, névkártyákon is egyre gyakrabban megjelenik az e-mail cím, és a beérkezô levelek fejlécei mellett elektronikus telefonkönyvek is rendelkezésre állnak, bár ezek messze nem elégítik ki a hálózat kiterjedtsége, szolgáltatásai, és a felhasználók száma által indokolt igényeinket. Ilyen telefonkönyvek a whois, netfind, X.500, stb. Néhány hasznos White Pages cím ízelítôként:

Telnet:

ELLA                      hugbox.sztaki.hu 203
Netfind                   netfind.vslib.cz (login: netfind)
Netfind                   nic.uakom.sk (login: netfind)
Netfind                   netfind.fnet.fr (login: netfind)
KIS                       info.cnri.reston.va.us 185
E-mail:
Whois                     whois@whois.internic.net
HIX                       help@hix.com
WWW site-ok:
Netfind                   http://www.nova.edu/Inter-Links/netfind.html
Four11                    http://www.four11.com
Lookup                    http://www.lookup.com
Infoplus                  http://www.infop.com/phone
InterNIC                  http://ds.internic.net
E-mail Book               http://www.vpm.com/emailbook
Pobox                     http://www.pobox.com/p3
SIC                       http://www.sic.eunet.hu/email/email.shtml
HIX                       http://hal9000.elte.hu/hix/radir.html
KIKI                      http://www.hungary.com/kiki
 

Távoli postafiókok elérése

Ha PC-rôl szeretnénk elolvasni a Picasso-ra érkezô leveleinket, alapvetôen két lehetôségünk van. Vagy bejelentkezünk a szerverre, és egy UNIX-os levelezô-programot használunk, vagy a PC-n indítjuk el kedvenc levelezôprogramunkat, ami aztán valamilyen módon hozzáfér a szerveren lévô postafiókunkhoz. Ez utóbbi megoldás több szempontból is elônyös lehet. Egyrészt kíméli a szerver erôforrásait, másrészt a PC-hez szokott felhasználóknak kényelmesebb környezetet biztosít. Ehhez persze megint egy protokollra van szükség. Született is jó néhány, de kettô terjedt el igazán. A rangidôs a POP (Post Office Protocol), az igazán hatékony viszont az IMAP (Internet Message Access Protocol), ezért nálunk POP3 van.
A Windows-os levelezõ programokat nem ismertetném, mert nagyon egyszerûek. Ha elindítod valamelyiket, akkor meg kell adnod a login nevedet (például kiss_o) a Picasso-n, és a jelszavadat (például ********). Aztán gyakran megkérdezi a teljes nevedet (például Kiss Odon), az E-mail címedet (például kocsis_e@picasso.nejanet.hu). Aztán kell a postafiókod (például kiss_o), majd a POP3 és az SMPT kiszolgálók (mindegyik Picasso). Ha ezen túl vagy, az "Új üzenet"-tel írhatsz levelet, majd küld el a "Küldés"-sel. Ne hidd, hogy sikerült, csak bekerült a "Postázandó" mappába. Innen még el kell küldened a "Küldés és Fogadás"-sal. A beérkezett üzenetek (meglepetés!) a "Beérkezett üzenetek" mappába kerülnek. Ha szeretnéd a jelszavadat megváltoztatni, akkor a Telnet programmal (Windows 3.1-nél a TRMPTEL-lel) be kell jelentkezned a Picasso-ra (a host neve Picasso, majd a neved és a jelszó kell), aztán be kell gépelned a passwd parancsot, majd megadni elõszõr a régi, majd kétszer az új jelszót. 

A hagyományos UNIX mail parancs (mail)

A mailx a standard UNIX mail egy kicsit feltuningolt változata. Az elején nem említettem, mert csak rövid üzenetek küldésére érdemes használni, hosszabra csak Unix-os fundamentalisták használják.
Használni úgy tudod, hogy bejelentkezel a telnet-tel a Picasso-ra, majd beírod a mail parancsot.
 
 Parancssor funkciók
 mail [-iInv] [-s téma] [-c cc cím] [-b bcc cím] to cím

 mail [-iInNv] -f [fájlnév]

 mail [-iInNv] [-u user]

-v részletesebb üzenetek.
-i nem szakad meg megszakításkérésre
-I interaktív módforszírozása
-n nem olvassa be az /etc/mail.rc-t induláskor
-N induláskor nem írja ki a postafiókban várakozó levelek fejlécét
-s a subject megadása parancssorból
-c másolat (cc)
-b bcc

 Annyit jó még tudni róla, hogy, ha véletlenül elindult, az exit, ex, vagy x parancsokkal lehet anélkül elhagyni a terepet, hogy a levelek egy részét a $HOME/mbox fájlba mentse, vagy egyszerûen örökre eltüntesse ôket. 

A PINE

A PINE - Program for Internet News & Mail (Pine Is No longer Elm) - egy sokoldalú levelezôprogram (MUA). Fut UNIX, VMS, DOS és Windows operációs rendszereken is. Használja az RFC#822, SMTP, MIME, IMAP és NNTP protokollokat. Így tud például Network Newst olvasni, cikkeket feladni, bináris fájlokat küldeni és fogadni, távoli postafiókokkal dolgozni, és nem utolsó sorban leveleket kezelni. A Pine tervezôi különös tekintettel voltak a kezdô felhasználókra. A fô cél az volt, hogy a dokumentációk elolvasása nélkül, használat közben is könnyen megtanulható legyen a program.

Általános parancsok

Minden ablakban érvényes parancsok (azért nagybetûsek, mert a SHIFT-et is nyomnod kell):
Fômenü                                                  M      
További parancsokat mutat                               O      
Új levél szerkesztése                                   C      
A kötet tartalomjegyzéke                                I      
Kötetek listája                                         L      
Váltás adott kötetre                                    G      
Segítség (Help)                                         ?      
Kilépés                                                 Q

Levél-olvasó ablak

-------------------------------------------------------------------------- 
|   PINE 3.93   MESSAGE TEXT         Folder: INBOX  Message  3 of 4  ALL |
|                                                                        |
| Date: Fri, 13 May 1995 17:51:17 -1000                                  |
| From:  Sokondar Eniko <eniko@sch.bme.hu>                               |
| To: Sara Endre <endre@sch.bme.hu>                                      |
| Cc:                                                                    |
| Subject: Kerdes                                                        |
|                                                                        |
| Szia!                                                                  |
|                                                                        |
| Szeretnék Pine-t installálni DOS alá. Úgy tudom, te is azt használsz.  |
| Honan tudom letölteni a programot?                                     |
|                                                                        |
| Enikô                                                                  |
|                                                                        |
|                                                                        |
|                                                                        |
|? Help       M Main Menu   P PrevMsg   - PrevPage  D Delete   R Reply   |
|O OTHER CMDS V [ViewAttch] N NextMsg Spc NextPage  U Undelete F Forward |
--------------------------------------------------------------------------
Mozgás a kötet tartalomjegyzékében

 A levél-olvasó ablakban a fejlécet láthatod és alatta az üzenetet magát. Ha az üzenet csatolt állományokat is tartalmaz, a Pine csak felsorolja, de nem jeleníti meg ôket.

A legfelsô sor mutatja a program verziószámát; az ablak nevét; a kötetet; azt, hogy hányadik üzenetet látod; hogy a kötetben hány üzenet van összesen és melyik részét látod az üzenetnek. Mint minden Pine ablakban, az alsó két sor itt is az elérhetô parancsokat mutatja.

 

Elôzô levél                                             P      
Következô levél                                         N      
Ugrás adott sorszámú levélre                            J      
Következô új levél                                    [TAB]
Mûveletek az aktuális levélen
Kinyomtat (ne erõltesd)                                 Y      
Megválaszol                                             R      
Szerkeszt + továbbküld                                  F      
Továbbpasszol #                                         B      
Törlésre kijelöl                                        D      
Törlést megszüntet                                      U      
Címet átvesz a címjegyzékbe                             T      
Félretesz másik kötetbe                                 S      
Elment fájlba                                           E      
Teljes fejlécet mutat #                                 H      
Állapotjelzôt megváltoztat #                            *      
UNIX parancsnak továbbít (csô) #                        |
Mozgás a levélben
 
Elôzô képernyô                                          -      
Következô képernyô                                   [SPACE]   
Adott szót megkeres                                     W      
Csatolt állományt megmutat, elment                      V

üzenet - szerkesztô ablak

---------------------------------------------------------------------------  
| PINE 3.93   COMPOSE MESSAGE           Folder: INBOX   4        Messages |
|                                                                         | 
| To      :                                                               | 
| Cc      :                                                               | 
| Attchmnt:                                                               | 
| Subject :                                                               | 
| ----- Message Text -----                                                | 
|                                                                         | 
|                                                                         | 
|                                                                         | 
|      o o o o o o . . .   ____===_T__ ____========_T__ ____========_T__  |
|    o      _____         ||         | |    sinko@    | |   Veszprém   |  | 
|  .][__n_n_|DD[  ====___  |  Csibi  | | almos.vein.hu| |  Paál u.4/B  |  |
| >(________|__|_[_______]_|_________|_|______________|_|_____8200_____|_||
|__/oo OOOOO oo`  ooo  ooo  'o^o  o^o`  'o^o       o^o` 'o^o        o^o`  |
|                                                                         | 
|                                                                         | 
|^G Get Help ^C Cancel  ^R Read File ^Y Prev Pg ^K Cut Text   ^O Postpone |  
|^X Send     ^J Justify ^_ Alt Edit  ^V Next Pg ^U UnCut Text ^T To Spell |
---------------------------------------------------------------------------
A kurzor mozgatása

 A legtöbb terminálon a nyilakkal lehet mozgatni a kurzort a négy égtáj irányába. Emellett használhatók az alábbi billentyûkombinációk is:

Vissza egy karakterrel                         [Ctrl] + B      
Elôre egy karakterrel                          [Ctrl] + F      
Föl egy sorral                                 [Ctrl] + P      
Le egy sorral                                  [Ctrl] + N      
Sor elejére                                    [Ctrl] + A      
Sor végére                                     [Ctrl] + E      
Föl egy képernyônyit                           [Ctrl] + Y      
Le egy képernyônyit                            [Ctrl] + V      
Következô szóra ugrik                          [Ctrl] + [Space]
A szöveg szerkesztése

 

Törli az aktuális karaktert                    [Ctrl] + D     
Törli a megelôzô karaktert                     [Ctrl] + H     
Kijelölô üzemmód &                             [Ctrl] + ^     
Kivágja a kijelölt blokkot, vagy az            [Ctrl] + K     
aktuális sort                                                 
"Kiegyengeti" a bekezdést                      [Ctrl] + J     
Visszailleszti az utoljára törölt blokkot      [Ctrl] + U     
vagy sort $
Általános parancsok

 

Adott szót megkeres &                           [Ctrl] + W     
Segítség (Help)                                 [Ctrl] + G     
Programfutást elfüggeszt * # @                  [Ctrl] + Z     
Szövegszerkesztôt vált # @ &                    [Ctrl] + _     
Újra rajzolja az ablakot **                     [Ctrl] + L     
Fájl beolvasása                                 [Ctrl] + R     
Helyesírás ellenôrzô @                          [Ctrl] + T
 ** Hasznos, ha valamit a terminálodra írnak, miközben a Pine-ban vagy. Ez megelôzhetô a mesg n shell-paranccsal.

 @ A PC-Pine-ban nincsen meg.

 & A fejrészben nem aktív.

 $ A [Ctrl] + U kettôs jelentése:

 A [Ctrl] + U alapjelentése, hogy visszailleszti az utoljára törölt blokkot vagy sort. Viszont közvetlenül egy [Ctrl] + J után a bekezdést állítja vissza eredeti, "kiegyengetés" elôtti állapotába.
 

Akciók

 

Elküld                                          [Ctrl] + X     
Félretesz                                       [Ctrl] + O     
Megsemmisít                                     [Ctrl] + C
Vezérlô parancsok a fejlécben

 Amikor a kurzor a fejléc mezôkben van, némelyik vezérlô parancsnak különleges jelentése lehet. A változásokról az ablak alján lévô menübôl is tájékozódhatunk.

Állomány csatolása                              [Ctrl] + J     
További fejlécmezôk                             [Ctrl] + R     
Váltás a címjegyzékbe                           [Ctrl] + T
A [Ctrl] + R (Rich Header) hatására elôtûnô fejrészmezôk között a 3.92-es verziótól már megtalálható az "Lcc" (List CC) is, amivel frappánsan kezelhetôk kisebbfajta privát disztribúciók (körlevelek). Az itt felsorolt címek helyett a címzett a "To" mezôben csak annyit fog látni, hogy "Undisclosed recipients", vagy amit a feladó a To mezôbe írt ":"-tal lezárva.

 A Pine nem használja a [Ctrl] + S (XOFF) kombinációt, de a rendszerben ennek ellenére lehet hatása. Ha rejtélyes okból "lefagy" a terminálunk, próbáljuk ki, hogy a [Ctrl] + Q (XON) segít-e!

Kötet tartalomjegyzék

--------------------------------------------------------------------------- 
|  PINE 3.93   FOLDER INDEX          Folder: INBOX  Message 3 of 4    NEW |
|                                                                         |
|+ A 1   May 13 Matthew Messinger   (4,804) Bulletin Boards               |
|  D 2   May 16 Laura Gilmore       (1,675) Re: Whois Server Down?        |
|+ N 3   May 17 Ross Armstrong      (1,822) Re: phone numbers             |
|  N 4   May 17 Steve Ericson       (1,739) E-mail to Panix               |
|                                                                         |
| ? Help       M Main Menu  P PrevMsg    - PrevPage  D Delete    R Reply  |
| O OTHER CMDS V [ViewMsg]  N NextMsg  Spc NextPage  U Undelete  F Forward|
---------------------------------------------------------------------------
A legfelsô sor mutatja a kötet nevét, és hogy mennyi levél van benne. Alatta látható a levelek listája. Miden levélnek egy sora van a tartalomjegyzékben, ami az alábbiakból áll:

 Állapotjelzô(k)

 

 +   közvetlenül a feladótól érkezett                     
 A   megválaszolt                                         
 D   törlésre kijelölt                                    
 N   új                                                   
 X   csoportos mûveletekhez kijelölt                      
 *   fontosnak titulált
Sorszám

 A feladás idôpontja

 A feladó

 A levél mérete

 Ami kifér a képernyôre a témakörbôl

 Az alsó két sor, mint mindig, az elérhetô parancsokat mutatja.
 

Mozgás a tartalomjegyzékben

 

Elôzô üzenet                                            P      
Következô üzenet                                        N      
Elôzô képernyô                                          -      
Következô képernyô                                   [SPACE]   
Adott sorszámú üzenetre ugrik                           J      
Megkeresi a szót a listában                             W      
Következô új levél                                    [TAB]
Mûveletek az aktuális levélen

 

Kinyomtat                                               Y      
Megnéz                                                  V      
Megválaszol                                             R      
Szerkeszt + továbbküld                                  F      
Továbbpasszol #                                         B      
Törlésre kijelöl                                        D      
Törlést megszüntet                                      U      
Címet átvesz a címjegyzékbe                             T      
Félretesz másik kötetbe                                 S      
Elment fájlba                                           E      
Állapotjelzôt megváltoztat #                            *      
UNIX parancsnak továbbít (csô) #                        |      
Rendez                                                  S      
Kijelölt leveleket ténylegesen töröl                    X      
Teljes fejlécet mutat #                                 H      
Kiválaszt csoportos mûveletekhez #                      ;      
Parancsok a kijelölt levelekre #                        A      
Csak a kijelölt leveleket mutatja #                     Z
# Konfigurálástól függôen elérhetô parancs

News parancsok

Feliratkozás                                            A      
Leiratkozás                                             D

Címjegyzék

--------------------------------------------------------------------------- 
| PINE 3.93   ADDRESS BOOK          Folder: INBOX  Message 3 of    4 NEW  |
|                                                                         |
| kandura    Zsanett, Pandur                   KANDURA@btkstud.jpte.hu    |
| pine-help  Pine Help szolgalat               help@art.nowhere.edu       |
|                                                                         |
| irc IRC-HU DISTRIBUTION LIST:                                           |
|                                              Cakes@sch.bme.hu           | 
|                                              Steve@sch.bme.hu           | 
|                                              selmi@ludens.elte.hu       | 
|                                              gorgo@ludens.elte.hu       |
|                                                                         |
|                                                                         |
| ? Help       M MainMenu P PrevField   - PrevPage  D Delete  S CreateList|
| O OTHER CMDS E [Edit]   N NextField Spc NextPage  A Add     Z AddToList |
---------------------------------------------------------------------------
A címjegyzék ablakban 3 oszlop látható. Az elsô a rövid név (nickname, becenév), amit begépelsz. A második oszlop az illetô igazi neve, ami majd megjelenik, a harmadik oszlop tartalmazza a címet.

 Egy egyszerû bejegyzéshez egyetlen cím tartozik. Ellenben létre lehet hozni (disztribúciós) listákat is, amivel egyszerre több címre is küldhetôk (kör)levelek. Ezeket a listaneveket érdemes a "To" helyett az "Lcc" mzôbe írni (Ctrl + R - az üzenet szerkesztô ablakban).A címzettnél a "To" mezôben ilyenkor a listanév szerepel majd, ahelyett, hogy megjelenne az összes cím.

 Mozgás a címjegyzékben

Elôzô bejegyzés                                         P      
Következô bejegyzés                                     N      
Elôzô képernyô                                          -      
Következô képernyô                                   [SPACE]   
Megkeresi az adott szót                                 W
Mûveletek
Szerkeszt                                               E      
Töröl                                                   D      
Egyszerû bejegyzés létrehozása                          A      
Lista létrehozása                                       S      
Új címet ír a listához                                  Z      
Fájlba ment                                             X
Ha a címjegyzéket lapozgatva megnyomjuk a C gombot, nemcsak egyszerûen az üzenetszerkesztô üzemmódba kerülünk, hanem az aktuális cím - amin a kurzor állt elôzôleg - meg is jelenik a "To" mezôben.

 Ha egy bejegyzést szerkesztesz, lehetôséged van a 3 látható mezôn kívül megjegyzést is elhelyezni (ami természetesen a levélben nem fog látszani), valamint megadni, hogy melyik kötetbe kerüljön az elküldött levélrôl másolat (Fcc).

A konfigurációs menü

A konfigurációs ablakban állíthatjuk be, hogyan viselkedjen a Pine. Valami ilyesmit láthatunk:
---------------------------------------------------------------------------
|   PINE 3.93   CONFIGURATION MENU             Folder: INBOX   4 Messages |
|                                                                         |
| personal-name = Revoly Andras                                           |
| user-domain                = sch.bme.hu                                 |
| smtp-server                = balu.sch.bme.hu                            |
| nntp-server                = news.bme.hu                                |
| inbox-path                 = {muff.sch.bme.hu}INBOX                     |
| folder-collections         = Saved-Email {muff.sch.bme.hu}mail/[]       |
|                              "DALOK" dalok/[]                           | 
| news-collections           = <No Value Set>                             |
| default-fcc                = <No Value Set: using "sent-mail">          |
| postponed-folder           = <No Value Set: using "postponed-msgs">     |
| read-message-folder        = <No Value Set>                             |
| signature-file             = <No Value Set: using ".signature">         |
| global-address-book        = /etc/addressbook                           |
| address-book               = <No Value Set: using .addressbook>         |
| feature-list               =                                            |
|            Set        Feature Name                                      |   
|            ---   ----------------------                                 |
|            [X]  enable-full-header-cmd                                  |
|            [X]  enable-unix-pipe-cmd                                    |
|                                                                         |
| ? Help E Exit Config P Prev - PrevPage A Add Value                      |
|          C [Change Val] N Next  Spc NextPage    D Delete Val  W WhereIs |     
---------------------------------------------------------------------------
Itt személyre szabottan állíthatunk be szinte minden funkciót, anélkül, hogy elhagynánk a levelezôt. Néhány változtatás viszont mindaddig hatástalan marad, míg ki nem lépünk a Pine-ból és újra nem indítjuk. Az alábbi billentyûk használhatók:
Megváltoztat                                            C      
Töröl                                                   D      
Hozzáad, létrehoz                                       A      
Bekapcsol                                               S      
Kikapcsol, töröl                                        U
 

Automatikus továbbítás

Ha továbbítani szeretnénk egy levelet egy másik postafiókba, a levelezô programunk forward vagy bounce funkcióját kell használnunk. Nem célravezetô viszont ez a módszer, ha például minden levelünket automatikusan egy másik címre szeretnénk továbbítani (például mert egy helyen szeretnénk olvasni a különbözô postafiókjainkra címzett leveleket). Szinte minden operációs rendszerben be lehet állítani az automatikus levéltovábbítást.

Automatikus továbbítás beállítása UNIX operációs rendszeren

Tegyük föl, hogy két postafiókunk van az alábbi két címen:

 (A) kandura@btkstud.jpte.hu,

 (B) kandura@unicorn.sch.bme.hu

 és a (B)-re címzett leveket szeretnénk az (A) címû postafiókban olvasni. Ez esetben a feladat egy lehetséges megoldása:

 unicorn:/tmp> cd

 unicorn:~> cat > .forward

 kandura@btkstud.jpte.hu

 [Ctrl-D] ("D"-t ütünk, miközben lenyomva tartjuk a "Ctrl" billentyût)

 unicorn:~> chmod 600 .forward

 Vesszôvel elválasztva több címet is fel lehet sorolni. Ha a cím elôtt "\" jel van, a helyi levelesládában is marad egy másolat. Ha a levelet egy programnak szeretnénk továbbadni, egy "|" (pipe) jel után kell megadni a programnevet.

 Átirányítás megtekintése:

 unicorn:~> cat ~/.forward

 Átirányítás törlése:

 unicorn:~> rm ~/.forward 

Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a beérkezõ leveleket nem fogjuk örökké tárolni. Vagy törlöd a leveled - célszerû elõtte elolvasni -, vagy nem, de ekkor célszerû valamilyen biztonságos helyre vinni, ahol nem találom meg, különben - egy idõ után - én törlöm, vagy egyszerûen nem kapsz több levelet. 

Levelezési csoportok

Egyenlõre nem iratkozhatsz fel levelezési listára, ha megteszed, akkor elõszõr kapsz tõlem néhány illedelmes levelet, hogy iratkozz le róla, ha nem teszed, akkor ugrik az Email címed!

Levelezési csoportok százai találhatóak az Interneten -összefogva az azonos érdeklõdésû embreket, fórumokat teremtve számukra. Mûködése olyan folyóiratéhoz hasonló, amelybe bárki írhat cikkeket. Amennyiben feliratkozol valamelyikre - csak ne túl sokra -, a listára érkezõ leveleket Te is megkapod a postafiókodba (egy ideig). A listákat esetenként egy személy - a moderátor - kezeli, ebben az esetben nála kell jelentkezned és õ dönti el, hogy csatlakozhatsz-e, illetve hogy mely levél lesz publikus és melyik nem, stb. Az esetek többségében azonban egy program intézi a teendõket, így minden automatikus. A bejelentkezõ leveleket - amelyek általában azt az egy sort, tartalmazzák, hogy „subscribe" (elõfizetés) - általában ilyen címre kell küldeni:
listanév-request@gépnév vagy majordomo@gépnév (ekkor a program fog válaszolni)

Általában nem azon a címen kell bejelelentkezned, ahová a közkincsé szánt leveledet kell küldeni. A levelek helye: listanév@gépnév.
Például létezik a user-service nevû lista, melynek témája az Internet információs rendszerei. Feliratkozni úgy kell, hogy írsz egy levelet a user-service-request@fserv.kfki.hu címre, melyben csak annyi legyen, hogy subcribe név. (Persze a név a saját email címed.) Ha hozzá akarsz szólni, a user-services@fserv.kfki.hu címre küld a leved. Ha már eleged van a levélekbõl MOND LE õket. Ekkor azt írd a levedben, hogy unsubcribe név.
Egyébként a amikor feliratkozol, akkor kapsz egy levelet, amelyben leírják Neked a legfontosabb tudnivalókat, köztük azt is, hogyan kell „lelépni" a listáról. Na ezt ne felejtsd el!
Ha esetleg Linux-ot akarsz tanulni, akkor ajánlok még egy levelezõlistát:
linux-kezdo@garfield.sch.bme.hu
Feliratkozás:Írni kell egy levelet a linux-kezdo@garfield.sch.bme.hu címre az alábbi tartalommal: subscribe linux-kezdo
A végén is szeretném jelezni, hogy ilyenre csak az iskola iratkozhat fel, Te nem. Ha mégis megteszed, az E-mail címed bánja majd! 

Hírcsoportok (news)

A news vagy másképpen netnews egy hatalmas, világméretû hirdetõtábla/hirdetési újság. Mint egy rendes hirdetésekre szakosodott lap, itt is rovatok vannak, a rovatokat news-group -oknak, azaz csoportoknak nevezik. Ma kb. 3000-4000 csoport van, azaz van mibõl csemegéznünk! Kétféle csoport létezik: a moderált (moderated) és a nem-moderált. Az elõbbi azt jelenti, hogy az itt levõ hirdetéseket bárki olvashatja, válaszolhat is rá, de a csoport moderátora dönti el azt, hogy a válasz érdemes-e arra, hogy mindenki számára megjelenjen. Az utóbbinál nincs kontrol, mindenki azt ír, amit akar. (Persze ha olyasvalamit ír az adott csoport hírei közé, amely nem oda tartozik, akkor általában meg is kapja érte a magáét.) Az olvasáshoz kell valamilyen hírolvasó program (mint a Kudlik Júlia), mivel a news anyaga nem a postaládádba érkezik, hanem a távoli szerveren tárolódik.

A csoportok érdeklõdési kör szerint épülnek fel, a csoportnevek hasonló szerkezetûek, mint a logikai címek, csak balról jobbra olvasandóak.
Például (ezek csak az elte news-szerverén, a ludens-en látszanak és persze magyarul)

elte.ludens ezen géppel kapcsolatos információk
elte.maci macik hirdetõtáblája

Az alábbiak "világi" csoportok
comp.os.linux
comp.os.ms-windows.programming
comp.lang.modula-2
comp.lang.c
comp.os.ms-windows.announce
alt.binaries.pictures.cartoons
alt.books.asimov
rec.sound.beatles
sci.techniques.postdoc
rec.video.satellite
rec.arts.movies
news.lists
news.answers
misc.creativity
soc.culture.china

A rövidítések jelentése:

A "jobb" - azaz technikai jellegû news-group-okban szokott lenni egy speciális cikk, a FAQ - frequently asked questions (and answers) - azaz a gyakran kérdezett kérdések (és válaszok) gyûjteménye. Általános elv az, hogy ha kérdésed van, akkor elõször végigolvasod a FAQ-ot (ha van) és csak utána kérdezel. Ha olyan kérdést teszel fel, amelyet rajtad kívül 4584-en feltettek már, akkor igen csúnya válaszokra számíts segítség helyett... 

Távoli bejelentkezés (telnet)

Ez az internet legfontosabb programja, ennek segítségével tudunk egyáltalán bejelentkezni egy gépre. Használata: telnet gép-cím. A kapcsolat megléte esetén a megadott gép jelentkezik és megadhatjuk saját nevünket és jelszavunkat. Ezek után az a gép, amelyrõl elindítottuk a bejelentkezést, ideiglenesen megszûnik számunkra létezni, és azzal a géppel kommunikálunk, amelyikre rájelentkeztünk.

A kapcsolat felvétele általában automatikus, azaz ha megadjuk az adott gép logikai címét, akkor a telnet program megkérdezi a name-server-tõl a fizikai címet és azzal a géppel próbál kapcsolatot teremteni. Komoly probléma van akkor, ha a name-server halott, ilyenkor jól jön, ha tudjuk az adott gép fizikai címét is.

A kiindulási gépünkhöz úgy jutunk vissza, hogy kijelentkezünk a kapcsolt géprõl. Természetesen a kapcsolt géprõl az ottani telnet program indításával továbbléphetünk, de ilyenkor már két olyan gépen leszünk bejelentkezve, amelyet valójában nem használunk, stb.
A SUN-ra úgy tudsz bejelentkezni, ha a DOS-ban elindítod a telnet programot (a WIN '95-ös gépteremben):

telnet picasso

Persze ehhez lennie kell a gépeden a telnet nevû programnak. Ha a nejanet.hu domain-en kívüli gépre akarsz bejelelentkezni, akkor nem elég a gépnév.

Példa:
telnet gemini.ektf.hu

A kapcsolat létrejötte után, a bejelentkezésbõl csak akkor lesz valami, ha ezen a távoli gépen van account-od, azaz tudsz egy felhasználói nevet és a hozzátartozó esetleges jelszót. Sok gépen van vendeg, vagy guest nevû felhasználó, amikhez nincs jelszó. Ha ki akarsz jelentkezni, akkor egy bátor exit-et kell gépelned, ha meg fogalmad sincs mit csinálhatsz, akkor próbálkozz egy kérdõjellel!
Ha Windows 3.1 alatt küzdesz, akkor a Winsock könyvtárban lévõ trmptel programot kell futtatnod, a többi ugyanaz. Egyszer célszerû bejelentkezni, ha szeretnéd az email-ed tartozó jelszót megváltoztatni. Ha sikerült bejelentkezned, akkor a passwd paranccsal tudod a jelszavadat megváltoztatni.
 
 

finger

Arra való, hogy információt szerezzünk egy adott gépen éppen bejelentkezett felhasználókról vagy egy adott felhasználóról. Használata ezek szerint kétféle lehet:
finger@gép-név vagy finger user-név@gép-név

Az elsõ változat általában felsorolja a bejelentkezett user-ek neveit, hogy éppen mely programot futtatják és azt, hogy honnan jelentkeztek be. A második változat elárulja a felhasználó valódi nevét, az utolsó bejelentkezésének idejét és azt is, hogy mikor olvasta utoljára a leveleit! Paraméter nélkül indítva a finger-t az adott gépen levõ felhasználókról adja meg az elsõ változatnál szereplõ információkat.

Ez a program (mármint a szerver oldali része) elég sok dolgot elárul az adott gépen dolgozókról, ezért gyakori, hogy nem installálják (pl. dtalk.inf.elte.hu) vagy csak az adott gépre bejelentkezve, paraméter nélkül indítva lehet megkapni az információkat az adott gép felhasználóiról (pl. augusta.inf.elte.hu). 

ping

Célja, hogy megállapítsuk egy adott gép egyáltalán elérhetõ-e és ha igen, akkor milyen válaszidõt ad. Használata: ping gép-név (a gép címét is meg lehet adni, sõt az az ideális). Sikeres kapcsolat esetén csomagokat küld és fogad a megadott gépre/rõl és kiírja a csomagok átviteli idejét. A WIN '95 alatt a DOS-ban kell futtatni a ping programot ( megadva utána a gép nevét vagy címét), míg Windows 3.11 alatt a Winsock könyvtárban lévõ trumping programot kell elindítani. Ez utóbbi esetében is meg kell adni a gép nevét (vagy címét), majd a Start gombra kell kattintani, aztán 2-3 másodperc után a Stop gombra. Ez után írja ki az eredményt, persze angolul.

Vigyázat: ne felejtsünk egy gépet "ping-elõ" állapotban, mert ez a program erõsen terheli a hálózatot!
Fõbelövésre számíthat az is, aki nagyméretû csomagokkal pingeli a gépet. 

File átvitel (ftp)

Az internet talán legfontosabb lehetõsége, hogy file-okat vihetünk egyik géprõl a másikra (ftp = file transfer protocol, azaz file átviteli protokoll). Ezt kétféleképpen tehetjük meg: egyrészt úgy, hogy az egyik gépen levõ saját file-jainkat átvisszük a másik gépre, szintén a saját könyvtárunkba, másrészt úgy, hogy publikus, mindenki számára szabadon hozzáférhetõ file-okat hozunk el magunknak egy, a világban távol levõ géprõl. Az utóbbi módot anonymous, azaz név-nélküli ftp-nek hívjuk.
Használata Win '95-ös gépteremben: DOS-ban ki kell adni az alábbi parancsot:

ftp gép-cím.

Például: ftp ames.arc.nasa.gov. Ezek után - a telnet-hez hasonlóan - be kell jelentkeznünk az adott gépre vagy a saját nevünkkel vagy, ha a publikus file-okra vagyunk kíváncsiak, akkor az anonymous vagy az ftp névvel. Ilyenkor jelszóként a saját e-mail címünket kell/illik megadni. Ha bent vagy, akkor az alábbi parancsokat használhatod:

  dir                     aktuális könyvtár tartalma
  cd                      könyvtárváltás
  binary                  a file átvitel bináris legyen
  ascii                   a file átvitele szöveges legyen-csak szövegfile -                       okra!
  get file-név            az adott file elhozása a saját gépünkre
  get file-név saját-név  az adott file elhozása a saját gépünkre - új névvel
  put file-név            az adott file elküldése a távoli gépre
  put file-név távolinév  az adott file elküldése a távoli gépre - új névvel
  mget file-spec          a file-specifikációnak megfelelõ file-ok elhozása                       (*.zip)
  mput file-spec          a file-specifikációnak megfelelõ file-ok elküldése
  hash                    kirak egy # jelet minden átvitt blokk esetén
  ! parancs               végrehajt egy parancsot a saját gépünkön
  close                   kilépés a géprõl, ahová beléptünk
  bye                     lásd close, de az ftp-bõl is kilépsz
Rögtön jelezném is, hogy leggyakrabban Unix-os géppel találkozol, tehát kell majd tudnod néhány Unix parancsot is, legalább a könyvtárváltást (cd) és a tartalomjegyzék kiíratását (ls), persze csak akkor, ha tudni akarod, mit lehet errõl a géprõl letölteni.
Itt szeretném megjegyezni, hogy ezek az FPT szolgáltatók helyi feladatot is ellátnak, ezért jó lenne, ha nem napközben töltenéd le több megányi képeidet. Az is fontos lenne, hogy ha nem tudod, mit is akarsz letölteni, akkor töltsd le a README, INDEX állományokat, a saját gépeden nézegesd meg õket és amikor választottál, akkor újra jelentkezz be!

Ha Windows 3.11 alatt próbálkozol, akkor a winftp programot kell futtatnod, ami a Winsock könyvtárban van. Ez után meg kell adnod a Host nevét, azaz annak a gépnek a nevét, ahonnan le akarsz valamit tölteni és a userid-t, ami anonymous lesz. (a config részt törölheted). Ez után kattints az Anonymous gombra, majd a Connect gombra, aminek a hatására elindul a kapcsolat felvétele a géppel. Ha sikerül kiépíteni a kapcsolatot, akkor a bal ablakban fogod látni a PC-d meghajtóit és az aktuális könyvtárat, a jobb oldali ablakban az FTP-s gép könyvtárait. ( A pub könyvtárat keresd, ott vannak azok a file-ok, amelyek publikusak!) Természetesen mindkét gépen válthatsz könyvtárat és ha nem anonymous vagy, akkor még létre is hozhatsz könyvtárat a távoli gépen. Ha kijelölted amit le akarsz tölteni, akkor a balra nyílra kattints, majd várakozhatsz. Ha nem ASCII file-t töltesz le, akkor az átvitel módja binary legyen! Ha eleged volt az FTP-bõl, akkor exit. 

archie

Az archie szerverek olyan gépek, amelyekre idõnként elküldik az anonymous ftp-vel elérhetõ file-ok listáját és mi kereshetünk ebben az adatbázisban. Nagy hibája, hogy csak a file-ok neveit és technikai paramétereit tartalmazza, azaz tartalom szerint nem lehet keresni; csak abban az esetben van esélyünk, ha sejtjük a file nevét.
Használata: telnet archie-szerver-neve, például
telnet archie.univie.ac.at
bejelentkezésnek adjuk meg az archie nevet, ekkor nem kérdez jelszót, hanem elindul a keresõprogram.
Fontosabb parancsai:

    find file-név           keres ilyen nevû file-t
    mail e-mail-cím         elküldi az utolsó keresés eredményét levélben
    help                    teljes leírást ad, ez is elküldhetõ levélben!!!
    bye                     kilépés
gopher, lynx

Ezek a programok megkönnyítik a hálózati címekben való eligazodást, egy menüvezérelt felülettel lefedik az telnet/ftp/archie/news hívásokat. Bár nagyon kényelmes eszközök, használatukkal nem tanuljuk meg az elérni kívánt címeket (sõt külön ügyesség szükségeltetik ahhoz, hogy egyáltalán lássuk õket), így ha egyszer elfelejtettük, hogy melyik szerver melyik menüjében leltünk fontos információforrásra, akkor azt elég nehéz ismét megtalálni (még rosszabb eset, ha a gopher-t vagy lynx-et üzemeltetõ operátor átstruktúrája egy kicsit a menüket...). 

Word Wide Web

A ma legdivatosabb hálózati információforrás a World Wide Web, azaz a bárhonnan elérhetõ turkáló, böngészõ. Tiszta Windows, azaz nagyon egyszerû használni. A www-szerverre való csatlakozás után a szerveren levõ www lapokat olvasgathatjuk grafikus formában, természetesen képi és hangi információval együtt, illetve továbbmehetünk más szervereken levõ www-re. Ez úgy történik, hogy rákattintasz egy linkre (nálam kék és alá van húzva), és elképzelhetõ, hogy máris egy másik ország másik gépén lévõ szöveget olvasod. Ezért hívják ezt a tevékenységet szörfözésnek. Az iskolában a vangogh nevû gépen Windows NT operációs rendszer fut és erre van telepítve a Web-server (meg a Name-server is, de errõl már korábban olvashattál). Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy csomó, egymással kapcsolatban lévõ file van felmásolva az inetpub/www könyvtárba (mappába, bocs). Ezen állományok nagy része (nyilván nem a képek) html (hypertext markup language) nyelven íródott, amely lehetõvé teszi, hogy a szövegbe képeket, hangállományokat és lineket (egy másik állományra történõ hivatkozást) helyezhessünk. (Ha többet akarsz róla tudni, akkor ajánlom a netscape.com hómpédzsét . Persze vannak magyar helyek is, sõt az Explorer-ben is van hivatkozás egy Web könyvre.)
Ezen állományok megjelenítésére használunk különbözõ böngészõk programokat, amelyek képesek ezeket a html nyelven írt file-okat értelmesen megjeleníteni. Az iskolában az Internet Explorer van mindenhol, fõleg azért, mert ez ingyen van, szemben a Netscape Navigator programjával, amelyet csak „pénzzé adtak. Most már ez is ingyenes, de késő. (Egyébként van fenn Navigator is!) Amikor elindítod a böngészõdet, akkor azonnal láthatod az iskola ottlapját (home page-ét, vagy magyarul hómepédzsét), amelyet Busi tanár úr csinált. Minden Web serveren - így a vangogh-on is) van egy ilyen kezdõ oldal, amely nyilván az intézménnyel kapcsolatban tartalmaz szöveges, képes (esetleg hangos) információkat. Vannak közöttük szépek, csúnyák, lassan letöltõdõk, és némelyikre szavazhatsz is.

Természetesen a böngészõ program segítségével is lehet letölteni állományokat. Ehhez olyan helyekre igyekezz, amelyeknél a név elõtt nem www szerepel.

Például:
ftp.kfki.hu
ftp.iif.hu
ftp.sunet.se (egy svéd gép)

Azt, hogy hogyan kell a böngészõt használni, majd a tanárod megmutatja, vagy ha nem, akkor Te is rájössz magadtól. Azt azért megemlítem, hogy ha nem akar elindulni az a fránya böngészõ és Windows 3.1 alatt próbálkozol, nézd meg, fut-e a WinSock (a TCPMAN nevû programot elindítottad-e)! Ha nem, akkor indítsd el. Ha fut, akkor nézd meg a Setup-ban, hogy jók-e a beállítások! Ha fogalmad sincs, mi mit jelent, akkor a hálózati ETALON könyvtárban a megfelelõ állományt másold be WINSOCK könyvtárba! 

IRC

    Errõl nem szívesen írok, de a lényeg a következõ: a felhasználók ún. IRC szerverekhez kapcsolódhatnak fel, amelyek hálózatán keresztül  az összes IRC felhasználó elérhetõ. Ezek a felhasználók folyamatosan beszélhetnek (írhatnak) egymással (egymásnak), mint egy konferencián. Különbözõ csatornák vannak, attól függõen, hogy milyen témákban akarsz IRC-zni. A #ircbar -ban ismerkedni lehet, az általános célú csatornákon, mint például a #magyar, vagy a #csevej, általános témákban lehet beszélgetni. A csatornák neve mindig egy  # karakterrel kezdõdik, hogy meg lehessen különböztetni a felhasználók nevétõl. Természetesen a beszélgetésben nem vagy köteles a saját nevedben részvenni, használhatsz becenevet is. A csatornák jellemzõ "lakói" az opok. Õk felügyelik a beszélgetést. Nevük elõtt egy @ jel található. Ha IRC-zni akarsz, akkor szükséged van egy  programra, ami kommunikál a szeverekkel és a többi felhasználóval. Windows alatt a mIRC-t szokták használni.
A programban be kell állítani a neved, beceneved, az E-mail címed, majd ki kell választani egy IRC szervert, vagy hozzáadni egy újabbat (pl. irc.bme.hu vagy irc.internetto.hu). Ha sikerült a csatlakozás (connect to irc server gomb), megjelennek a híresebb csatornák, de Te is vehetsz fel újat. Neked a legalsó sorba kell gépelned a mondanivalódat, felül látszanak az eddigi "dumák". Itt jegyezném meg, hogy a Picasso-n (Linux alatt) is lehet IRC-zni. Ha nem jössz rá hogyan, kérdezz meg!